Projekt "Sjeme je naše ljudsko pravo!" - Biovrt - u skladu s prirodom

Projekt “Sjeme je naše ljudsko pravo!”

Naziv projekta: Sjeme je naše ljudsko pravo!
Poziv: Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, Javni poziv za ad-hoc akcijske projekte 2020.
Trajanje projekta: 17.03.-16.05.2021
Broj ugovora: ACF_HR_005-004/025/001-113
Ukupna vrijednost projekta: 4.998.82 eura
Odobren iznos podrške: 4.998.82 eura
Partneri: Hrvatski savez udruga ekoloških proizvođača i Udruga obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava Hrvatske Život
Područje provedbe projekta: Republika Hrvatska
Projektom obuhvaćeni programski učinak: Ojačana zagovaračka/watchdog uloga civilnog društva
Prioritetno programsko područje: Demokracija, aktivno građanstvo i transparentnost

Ciljevi projekta:
OPĆI CILJ: Podizanje svijesti građana o sjemenu kao ljudskom pravu, o važnosti biljne genetske raznolikosti te poticanje uključenja građana, posebno stanovnika ruralnih područja u donošenju politika o kojima ovisi njihov život i rad.
SPECIFIČNI CILJEVI:
– da se u Zakonu o sjemenu osigura pravo na sjeme i biljne genetske resurse kao temeljno ljudsko pravo svakog poljoprivrednika, a time i pravo svih hrvatskih građana na kvalitetnu, pristupačnu lokalno proizvedenu hranu.
– da se prepozna i vrednuje važnost doprinosa neformalnog sektora (uzgoja sjemena za vlastite potrebe, razmjene među proizvođačima te organiziranje narodnih banaka biljnih gena kao dijela civilnog sektora) u zaštiti i razvoju biljnih genetskih resursa kako to u svojim dokumentima definira Agencija UN-a za hranu i poljoprivredu FAO. Ovakve prakse stare su koliko i poljoprivredna proizvodnja i dovele su do razvoja ukupne genetske raznolikosti poljoprivrednog bilja koju danas poznajemo. Te prakse nisu “siva zona” kako se to želi prikazati nego temeljno ljudsko pravo poljoprivrednika zajamčeno Međunarodnim ugovorom o zaštiti biljnih genetskih resursa za hranu i poljoprivredu i Deklaracijom Ujedinjenih naroda o pravima seljaka i drugih osoba koje rade u ruralnim područjima.

Opis projekta:
Novi nacrt Zakona o sjemenu koji je krajem 2020. usvojen na sjednici Hrvatske vlade, otvorio je pandorinu kutiju zadirući u pravo na uzgoj sjemena za vlastite potrebe gospodarstva. Inicijativa “Sjeme je naše ljudsko pravo” mobilizirala je velik broj građana i tražila dijalog s institucijama no konsenzus oko najznačajnijeg pitanja nije ni približno postignut. Saborska procedura već je započela i iduća dva mjeseca biti će kritično razdoblje u kojemu trebaju biti donesene značajne odluke o tome na koji će način sporni članak 16 biti izmijenjen. Inicijativa u tome želi preuzeti aktivnu watch dog ulogu kako bi nadzirali proces i osigurali poštivanje prava poljoprivrednika na temeljne resurse sjemena kao i na sudjelovanje u donošenju odluka o genetskih resursima. Predviđene aktivnosti su izrada stručne podloge o mogućim učincima propisa koju je zakonodavac propustio pripremiti, pokretanje facilitiranog procesa postizanja konsenzusa kroz okrugli stol o pravu na sjeme te javne akcije zagovaranja. Glavni korisnici projekta su poljoprivredni proizvođači o čijoj se sudbini odlučuje, građani te institucije uključene u proces kao što su Hrvatske vlada, Sabor, FAO, znanstvena i stručna javnost. Projekt će ponuditi kvalitetniji, argumentirani dijalog o mogućim rješenjima. Partneri su od samog početka ravnopravno uključeni u inicijativu.

Aktivnosti su:
Aktivnost 1: Okrugli stol: Zakonodavni okviri za očuvanje i razvoj genetske raznolikosti kultviranog bilja
Aktivnost 2 : Studijska istraživanja o biljnoj genetskoj raznolikosti u Hrvatskoj
Aktivnost 3: Mobilizacija poljoprivrednika i građana kroz direktne akcije

Projekt direktno doprinosi učinku Ojačana zagovaračka/watchdog uloga OCD-a te drugim očekivanim učincima te Ojačana demokratska kultura, građanska svijest i građanski angažman.

Ciljane skupine su:
-svi poljoprivredni proizvođači u RH (preko 100,000 poljoprivrednika) – o njihovoj se sudbini odlučuje Zakonom o sjemenu, ali i drugim zakonima i pravilnicima koji uređuju pitanje poljoprivrede. Aktivnostima projekta ćemo ih educirati o njihovim pravima, o procesu donošenja zakona, uključiti u zagovaranje, razmjene sjemenja, a najzainteresiraniji će sudjelovati i na okruglom stolu. Dio poljoprivrednika spada u ranjive skupine s minimalnim dohotkom i nepovoljne odredbe zakona značajno bi upravo njih pogodile. Projekt će utjecati na veći angažman i uključivanje poljoprivrednika u procese donošenja zakona, a koji općenito nisu prije ove inicijative bili uključeni (prema prije spomenutim međunarodnim normama treba im to omogućiti).
– institucije uključene u proces kao što su Hrvatske vlada, Sabor, Ministarstvo poljoprivrede, FAO, znanstvena i stručna javnost. Projekt će ponuditi kvalitetniji, argumentirani dijalog o mogućim rješenjima te uključiti sve bitne dionike u sami proces dijaloga.
– vrtlari hobisti koji čuvaju starinske sorte povrća uzgajajući vlastitu hranu, a time djeluju i na agrobioraznolikost RH. Mobilizirati ćemo ih sadržajima na društvenim mrežama, web stranicama i u medijima i to podizanjem svijesti o problemu i mogućim rješenjima, ali i time potaknuti na uključenje u same aktivnosti projekta – bilo da i oni šire vijesti na društvenim mrežama, uključuju se u zagovaranje prema saborskim zastupnicima, uključuju se u razmjene sjemenja diljem RH…
– potrošači – građani RH – mobilizirati ćemo ih sadržajima na društvenim mrežama, web stranicama i u medijima i to podizanjem svijesti o problemu i mogućim rješenjima – svi oni kupuju hranu, te svojim odlukama o izboru hrane mogu utjecati i na položaj poljoprivrednika u RH i očuvanje bioraznolikosti. Potrošačima je stalo kakvu hranu imaju na izbor i mnogima je važno da mogu nabavljati upravo hrvatske proizvode od hrvatskih autohtonih sorti.

O autorici