Cvjetni, rakoliki pauk - Misumena vatia - Biovrt - u skladu s prirodom

Cvjetni, rakoliki pauk – Misumena vatia

Cvjetni pauk (Misumena vatia) je najčešći rakoliki pauk koji vreba na kukce koji skupljaju nektar s cvijeća u našem području. Pripada obitelji rakolikih pauka – Thomisidae. Osim što su izgledom vrlo slični rakovima, isto kao i rakovi mogu hodati i bočno i unatrag. Ovi su pauci karakteristični po tome što ne rade mreže kojima bi lovili plijen, nego su predatori koji napadaju iz zasjede, uglavnom se skrivajući na cvijeću, ili čak i glumeći cvijet kako bi namamili kukce.

Mužjaci su uglavnom manji od ženki – mužjaci bez nogu narastu do 5 mm, a ženke do 10 mm, te one love i puno veći plijen, kako bi mogle i uspješno “proizvesti” čim više jajašca tj. pomladak. Ovaj je pauk još karakterističan po tome da može mijenjati boju, ovisno o tome na kojem cvijetu boravi. U glavnini, može biti bijele ili žute boje, s tim da promjena boje iz bijele u žutu traje između 10 i 25 dana.

114

Love iz zasjede čekajući na i ispod cvijeta, te kad naiđe plijen u potrezi za nektarom cvijeta, svojim snažnim prednjim nogama zgrabe plijen i ugrizu ga, čime mu zapravo ubrizgavaju smrtonosnu dozu utrova. Nakon što je plijen omamljen, proždiru ga, ali ne cijelog – nakon njihovog “obroka” ostaju po cvijeću mrtve ljušture kukaca.

cvijetni rakoliki pauk misumena vatia 10mrtva pcela

Ovaj pauk nije opasan za ljude, ali nažalost u glavnini ubija korisne kukce – pčele, bumbare i osolike muhe su mu najčešći obrok.

Ako malo bolje pogledate dok ćete prolaziti cvjetnjakom, zapaziti ćete ga često na raznom cvijeću kako čeka, ove godine ga ima u velikom broju i često nailazim na njih. Nisam previše oduševljena tom činjenicom, ali nažalost, takva je priroda – borba za opstanak i preživljavanje najjačih i najsnalažljivijih. I pauci su dio osjetljive ekološle ravnoteže, pa se nadam da osim korisnih kukaca ulove i “štetnike” – ako ne ova vrsta, druge vrste pauka zasigurno da.

cvijetni rakoliki pauk misumena vatia 9

cvijetni rakoliki pauk misumena vatia 1cvijetni rakoliki pauk misumena vatia 7

 

O autorici