Terenska edukacija PŠ Novo Selo Rok u Međimurskoj prirodi 23.05.19. - Biovrt - u skladu s prirodom