Novo izvješće o sadržaju glifosata i njegovog metabolita AMPA-e u površinskim vodama - Biovrt - u skladu s prirodom

Novo izvješće o sadržaju glifosata i njegovog metabolita AMPA-e u površinskim vodama

Udruga Biovrt – u skladu s prirodom u suradnji s Međimurska priroda – Javna ustanova sudjelovala je u studiji uzorkovanja vode u 12 europskih zemalja u listopadu 2022. koju je proveo Pesticide Action Network Europe (PAN Europe). Uzeli smo uzorke vode na nekoliko lokacija u Međimurju te slali u laboratorij na testiranje na ostatke glifosata / AMPA-e (metabolit glifosata koji nastaje u procesu razgradnje glifosata). Rezultat za Hrvatsku nije dobar: u rijeci Dravi nađeni su opasni metaboliti glifosata.
Zahvaljujem javnoj ustanovi na dobroj suradnji i stručnoj pomoći kod uzorkovanja vode.

Glifosat je najrašireniji herbicid kao djelatna tvar u zaštiti bilja. Mnogi ga poznaju kao aktivni sastojak herbicida Cidokor, Total i sl.

POJAŠNJENJE ZA UVOD:
Odobrenje Europske unije za glifosat kojega su poljoprivrednici naširoko koristili desetljećima istječe krajem godine i u tijeku je jako lobiranje kemijskih korporacija da se produži odobrenje prodaje glifosata idućih 15 godina. Zemlje članice EU, pa tako i Hrvatska, glasat će krajem godine o tome da li će se produžiti dozvola ili ne.

EFSA ( Europska agencija za sigurnost hrane) u svom izvješću o glifosatu savjetuje produljenje dozvole glifosatu, unatoč činjenici da u istom izvješću navode problem nedostajanja relevantnih podataka i postojanje neodgovorenih pitanja koja trebaju determinirati sigurnost, odnosno, opasnosti korištenja ovog pesticida. U istom izvješću EFSA prepoznaje neurotoksični potencijal glifosata i negativan utjecaj glifosata na mikrobiom, ali ne smatra tu činjenicu zabrinjavajućom – što opravdava sumnje građana u ispravnost rada ove europske institucije čija je svrha zaštita zdravlja građana.”, rekla je Natalija Svrtan, predsjednica udruge Zemljane staze

Glifosat je totalno herbicid i potpuno uništava sve biljka na koje se nanese. Zato mu je primjena bila prilično ograničena i svodila se je na okućnice ili tretiranje korova na kraju sezone. Međutim, njegova je primjena porasla sredinom 90-tih prošlog stoljeća  s korištenjem GM biljaka i najviše je primjenjivan kod GM usjeva u koje je ubačen gen otpornosti na glifosat. A biljke tolerantne na herbicide predmet su i nove uredbe kojom se pokušava izlobirati odobrenje nove generacije GM biljaka u EU, što nije nikako dobro za potrošače u EU, jer predstavlja dupli rizik – s jedne strane novi GM organizmi u okolišu s nepoznatim posljedicama za okoliš i ljude, s druge strane više glifosata i ostalih herbicida na poljima.

Herbicidi na bazi glifosata primjenjuju se i kod prisilnog dozrijevanja (tzv. desikacija), gdje se kemijski ubrzava zorenje žitarica, suncokreta, krumpira i drugih povrtnih kultura, kao i suzbija korov prije same berbe. Naravno, ako se glifosat primjenjuje prije same berbe, zabrinjavajuća je činjenica u kojim se količinama može nalaziti u kulturama koje se ubiru nakon tretiranja. Upravo je preosjetljivost na gluten  kod sve više ljudi sve češće povezana s ovakvim tretiranjem žitarica.

Zabrinjavajuća je propaganda da se bez glifosata ne može u mnogim granama poljoprivrede, poput voćarstva, što je dezinformacija. U trajnim nasadima sigurna, jednostavna i netoksična alternativa glifosatu je košnja.
Ali, jednostavnije je jednom pošpricati i ne „mučiti“ se s košnjom, ubrzati dozrijevanje, riješiti se korova s polja, bez osjećaja odgovornosti za ono što se radi okolišu i ljudskom zdravlju…

Za sve koji žele znati više o glifosatu, 2018. napisala sam detaljan tekst o njemu i možete ga pročitati na poveznici:
https://www.biovrt.com/sto-je-glifosat-i-koliko-je-opasan-za-nase-zdravlje/

Alternative postoje i glifosat nije nužan da bi se proizvelo dovoljno hrane u EU. Zabrinjavajuća je činjenica da je glifosat prisutan u okolišu i vodi i tako ugrožava i ljudsko zdravlje i okoliš, poput novog istraživanja u kojem smo sudjelovali.  Istraživanja koja su objavile organizacije PAN Europe i Europski zeleni govore o zabrinjavajuće velikim koncentracijama glifosata i njegovog metabolita AMPA u vodama diljem Europe, uključujući i Hrvatsku (Drava).

Izvješće za javnost donosi udruga Zemljane staze i prenosimo ga u cijelosti:  

 

Onečišćenje glifosatom prijeti europskim površinskim vodama:
Zabrana glifosata nužna radi zaštite kvalitete vode i vodenih ekosustava

Glifosat i njegov metabolit AMPA nalaze se u površinskim vodama u 11 od 12 ispitanih zemalja diljem Europe, čak i izvan sezone primjene pesticida. Od Poljske do Portugala, od Belgije do Bugarske, naše su vode onečišćene ovim herbicidom. Ovo je uznemirujući nalaz u novom izvješću oganizacije PAN Europe i Europskih zelenih. Kontaminacija predstavlja značajnu prijetnju vodenim organizmima i uzrokuje nepotrebne troškove za europske vodovodne tvrtke. Činjenica da su uzorci vode uzeti u periodu “van sezone” u poljoprivredi u većini zemalja ukazuje na sveprisutnu kontaminaciju glifosatom. Studija također baca svjetlo na nedostatak europskog sustava praćenja površinskih voda, otkrivajući kritičnu regulatornu prazninu u zaštiti naših vodnih resursa.

 

Glifosat je posvuda. Pronađen je u ljudskom urinu, kućnoj prašini, tlu i površinskim vodama. Prisutnost glifosata kao onečišćivača u vodenim ekosustavima izrazito zabrinjava po pitanju kvalitete vodnih resursa i izloženosti različitih vodenih vrsta. I glifosat i njegov metabolit AMPA identificirani su kao glavni rizici (1) za vodeni okoliš.

Prekoračenje sigurnosnog praga za ljudsku potrošnju u vodi

Glifosat i/ili AMPA otkriveni su iznad granice kvantifikacije od 0,2 μg/L (LOQ) u 17 od 23 uzorka riječne vode (74%), iz 11 od 12 zemalja. Uzorci riječne vode iz Austrije, Belgije, Bugarske, Hrvatske, Francuske, Njemačke, Mađarske, Nizozemske, Španjolske, Poljske i Portugala bili su kontaminirani jednom od ovih tvari. Jedino u Sloveniji nisu otkriveni glifosat ili AMPA. Uzorci su uzeti u drugoj polovici listopada 2022.

Uzimajući u obzir da je sigurnosna granica vode za piće samo za glifosat 0,1 μg/L, pet od 23 uzorka vode (22%) prikupljenih u Austriji, Španjolskoj, Poljskoj i Portugalu sadržavalo je glifosat u razinama koje nisu prikladne za ljudsku konzumaciju. Uzorak u Portugalu sadržavao je 3 µg/L, što je 30 puta više od granice vode za piće.

Gergely Simon, viši službenik za pitanja o kemikalijama u PAN Europe, rekao je: “Ovi rezultati naglašavaju da trenutna upotreba herbicida na bazi glifosata dovodi do raširene i neizbježne izloženosti ovoj opasnoj tvari. Europska zabrana glifosata je hitna kako bismo zaštitili kvalitetu naših voda i ekosustava.”

EFSA ( Europska agencija za sigurnost hrane) u svom izvješću o glifosatu savjetuje produljenje dozvole glifosatu, unatoč činjenici da u istom izvješću navode problem nedostajanja relevantnih podataka i postojanje neodgovoreih pitanja koja trebaju determinirati sigurnost, odnosno, opasnosti korištenja ovog pesticida. U istom izvješću EFSA prepoznaje neurotoksični potencijal glifosata i negativan utjecaj glifosata na mikrobiom, ali ne smatra tu činjenicu zabrinjavajućom – što opravdava sumnje građana u ispravnost rada ove europske institucije čija je svrha zaštita zdravlja građana.”, rekla je Natalija Svrtan, predsjednica udruge Zemljane staze

“Upotreba glifosata je znatno porasla i stalno raste od uvođenja GM usjeva 1995. u SAD-u. Nacrt nove uredbe Europske komisije objavljen 05.07.23., kojom bi EU trebala regulirati novu generaciju genetski modificiranih organizama (GMO) proizvedenih tzv. novim genomskim tehnikama (NGT), predviđa značajno razvodnjavanje postojećeg regulatornog režima – pa time i odobrenje novih GM usjeva tolerantnih na herbicide, iako su u ranijem nacrtu oni trebali biti isključeni iz ovog. To znači još više glifosata i drugih herbicida na našim poljima i u okolišu, a ne smanjenje.
Zabrinjavajuće je i širenje dezinformacija da će poljoprivreda bez glifosata propasti i da nam je neophodan u poljoprivrednim granama poput voćarstva. U trajnim nasadima sigurna, jednostavna i netoksična alternativa glifosatu je košnja.”, komentirala je suradnica na izradi ovog izvješća, Silvija Kolar-Fodor, udruga Biovrt – u skladu s prirodom

 

AMPA kao zaseban problem

Uzorci iz Austrije, Belgije, Poljske, Španjolske i Portugala, pokazali su koncentracije glifosata ili metabolita AMPA iznad 1 μg/L. Zabrinjavajuće je da su 3 uzorka imala kontaminaciju iznad 3 μg/L. Najveća izmjerena koncentracija bila je 3,9 µg/L za AMPA-u u Poljskoj.

Iznenađuje činjenica da AMPA-u, glavni metabolit glifosata, Europska komisija trenutačno ne smatra relevantnim metabolitom za vodu za piće, a granica od 0,1 μg/L vode za piće ne vrijedi u mnogim zemljama EU. Time su dozvoljeni sadržaji visokih i potencijalno štetnih koncentracija AMPA-e u vodi.

Ovo nije usklađeno s nedavno objavljenim dokumentom ‘Peer Review on glyphosate‘ (2), gdje EFSA jasno navodi da “Što se tiče opće toksičnosti, AMPA i N-acetil AMPA pokazuju sličan kvalitativni i kvantitativni toksikološki profil kao glifosat” i AMPA je postojanija (3) od glifosata u okolišu.

 

Štete na vodenim ekosustavima

Znanstveni dokazi pokazuju da glifosat i AMPA predstavljaju značajan rizik za vodene ekosustave, u koncentracijama koje je studija PAN Europe otkrila u okolišu. Utvrđeno je da čak i niske razine glifosata utječu na rast i razvoj ključnih vodenih vrsta, od biljaka i algi, do riba i vodozemaca, što ukazuje na rizike produljene izloženosti vodenog okoliša. Izloženost herbicidima na bazi glifosata, koji također sadrže surfaktante i druge koformulante, obično je još toksičnija od samog glifosata. Kontinuirana izloženost herbicidima na bazi glifosata ne samo da smanjuje kvalitetu vode, već ugrožava i naše ekosustave i njihovo funkcioniranje.

Glifosat je klasificiran (4) kao otrovan za vodene organizme, s dugotrajnim učincima (Aquatic Chronic 2; H411). Postoje znanstveni dokazi koji opravdavaju višu klasifikaciju kronične toksičnosti u vodi u kategoriju 1. Prema europskom zakonodavstvu o pesticidima, uporaba pesticida ne bi trebala imati negativan utjecaj na zdravlje ljudi i životinja ili na okoliš. Tu su uključene najranjivije grupe, djeca i bebe, kao i biološka raznolikost i ekosustavi.

 

EFSA utvrđuje nedostatke podataka o toksičnosti za vodeni okoliš

EFSA-in nedavni Zaključak o glifosatu utvrdio je nedostajanje podataka (5) u vezi s njegovom toksičnošću za vodeni okoliš. Ove praznine u podacima, neovisne studije o utjecaju glifosata i AMPA-e na vodeni život i naši nalazi u vezi s trenutačnim razinama kontaminacije naših površinskih voda glifosatom i AMPA-om pokazuju da kriteriji za odobrenje nisu ispunjeni.

 

(1) https://www.intechopen.com/chapters/67798

(2) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8164

(3) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5874776/

(4) https://echa.europa.eu/en/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/details/0b0236e185e41a77

(5) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8164 str 23.

a data gap for addressing the risk to aquatic macrophytes due to contact exposure via spray drift of glyphosate was identified and this resulted in an assessment not finalised

For chronic exposure to glyphosate, a proper comparison between fishand amphibians could not be carried out, since relevant and reliable chronic endpoints for amphibians were not available. A full comparability between fish and aquatic stages of amphibians would anyway be hampered by the different response types being measured for the two groups.”

 

Sažetak:

Grupa Greens/EFA, u suradnji s Pesticide Action Network Europe, njezinim članovima i koalicijom Stop-Glyphosate, započela je studiju uzorkovanja vode u 12 europskih zemalja u listopadu 2022. Cilj ove inicijative uzorkovanja provedene nakon poljoprivredne sezone bio je rasvijetliti razmjere onečišćenja koje proizlazi iz trenutne upotrebe herbicida na bazi glifosata u Europi. Uzorci su uzeti krajem listopada 2022., što je kraj glavne sezone u mnogim europskim zemljama.

U zapanjujućem otkriću, glifosat ili njegov metabolit AMPA otkriven je iznad 0,2 μg/L u 17 od 23 uzorka riječne vode (74%) iz 11 od 12 zemalja. Potrebno je naglasiti da je uzorak u Sloveniji uzet iz malog riječnog toka, a Drava, u kojoj su otkriveni metaboliti glifosata, protječe kroz Sloveniju.

Pet od 23 uzorka riječne vode (22%) prikupljenih u Austriji, Španjolskoj, Poljskoj i Portugalu sadržavalo je razine samog glifosata koje prelaze sigurnu granicu od 0,1 μg/L za aktivne tvari pesticida i njihove metabolite u vodi za piće, što ih čini neprikladnima za ljudsku prehranu. U propisima EU-a za pitku vodu nedostaje ograničenje za AMPA metabolit.

Ova su otkrića zabrinjavajuća s obzirom na znanstvene dokaze koji ukazuju na rizike koje glifosat i AMPA predstavljaju za vodene ekosustave, uključujući koncentracije koje su izmjerene. Ovi rezultati i znanstveni podaci i podaci praćenja o kontaminaciji naših voda glifosatom naglašavaju da trenutna uporaba proizvoda na bazi glifosata može dovesti do raširene i gotovo neizbježne izloženosti ovoj opasnoj tvari. Europska zabrana je hitna kako bi se zaštitila kvaliteta naših voda i naših ekosustava. Europska komisija i države članice trebale bi izdati zabranu obnavljanja dozvole za glifosat i postupno ukinuti upotrebu proizvoda na bazi glifosata.

Poziv na djelovanje

Kako bi se pozabavili dalekosežnim posljedicama na kvalitetu vode i štetnim učincima uočenim na širokom spektru vrsta, uključujući ljude, imperativ je da se Europska komisija i države članice EU-a usprotive obnavljanju dozvole za glifosat i poduzmu odlučne korake kako bi postupno ukinuli upotrebu proizvoda na bazi glifosata:
– Odbacivanje prijedloga za produljenje dozvole za korištenje glifosata od strane Europske komisije i država članica i postupno ukidanje upotrebe proizvoda na bazi glifosata zbog široko rasprostranjenog utjecaja na kvalitetu voda i štetnih učinaka povezanih s izloženošću u širokom rasponu vrsta uključujući ljude.
– Usvajanje prijedloga Komisije o Uredbi o održivoj uporabi proizvoda za zaštitu bilja, kojom se postavljaju pravno obvezujući ciljevi za prepolovljenje upotrebe i rizika od kemijskih pesticida do 2030. i zabrana uporabe svih kemijskih pesticida u osjetljivim područjima kojima se koristi šira javnost i koji su od ekološkog značaja. Pesticidi se ne smiju koristiti na udaljenosti od 50 m od ovih prostora, ili kako neka istraživanja preporučuju, 100 m, kako bi se osigurala njihova zaštita.
– Postavljanje standarda kvalitete okoliša (EQS) za glifosat i AMPA-u u površinskim vodama na istoj razini kao i za vodu za piće (0,1 μg/L), kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi i bioraznolikost u vodenim ekosustavima.
– Uključivanje svih studija znanstvene literature u procjenu toksičnosti proizvoda na bazi glifosata, s obzirom na to da su često proizvodi na bazi glifosata puno toksičniji za određene vrste od samog glifosata.
– Izmjena klasifikacije kronične toksičnosti za vodeni okoliš iz kategorije 2 u kategoriju 1 jer glifosat može uzrokovati štetne učinke na vodene organizme u koncentracijama ispod 0,1 mg/L.
– Nedostatak sigurnosnih ograničenja: Trenutačno ne postoji standard kvalitete okoliša (EQS) za glifosat ili njegov metabolit AMPA na europskoj razini, ostavljajući regulatornu prazninu za ove onečišćivače u europskim površinskim vodama. Međutim, Europska komisija poduzela je korak prema rješavanju ovog problema u svom nedavnom prijedlogu revidiranjem popisa prioritetnih tvari za površinske vode. Prije svega, prijedlog uključuje iznimno visok EQS za glifosat. Začudo, prijedlog postavlja graničnu vrijednost od 0,5 µg/L (AA-EQS) za ukupnu koncentraciju svih otkrivenih aktivnih tvari pesticida ili njihovih metabolita. Ali čak i ako se to odobri, naša analiza 23 prikupljena uzorka otkrila je da su u 44% rijeka/potoka, AMPA i glifosat pronađeni na razinama jednakim ili višim od 0,5 µg/L (u 10 uzoraka za AMPA i 1 za glifosat).

 

Cijelo istraživanje možete pročitati na poveznici:
https://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/Glyphosate%20is%20polluting%20our%20waters%20all%20across%20Europe.pdf

O autorici