Kako razlikovati bolesti rajčice - Biovrt - u skladu s prirodom

Kako razlikovati bolesti rajčice

Za vrijeme kišnih ljeta ubrzano se šire bolesti biljaka, a pogotovo gljivične bolesti. Jedne od najugroženijih biljaka u takvim uvjetima svakako su rajčice.

Rajčice spadaju u obitelj pomoćnica (Solanaceae), a bolesti koje ih napadaju karakteristične su po tome što se šire i po njenim mnogima srodnicima. Tako najčešće gljivične bolesti koje napadaju rajčicu često prije napadnu krumpir, te se tek poslije prošire na rajčicu. Zato se općenito ne preporuča saditi rajčice i krumpir blizu. Također, postoji mogućnost da se bolesti rašire i na papriku.

Mnogi čim primijete neko žutilo lista ili smeđe mrlje na listovima rajčice pomišljaju na plamenjaču (peronosporu). Međutim, plamenjača (Phytophtora infestans) nije jedina bolest rajčice. Postoje i razne vrste pjegavosti koje uzrokuju različite gljivice i koje često ne moraju imati tako kobne učinke kao plamenjača. A niti sama plamenjača ne mora nužno biti bolest s kobnim posljedicama za rajčice, jedino u uvjetima previše vlage i kiše.

Sve detaljno o bolestima rajčice i što poduzeti kada se one pojave možete pročitati na slijedećem linku: https://www.biovrt.com/bolesti-biljaka/bolesti-rajcice/

a o plamenjači rajčice ovdje: https://www.biovrt.com/bolesti-biljaka/plamenjaca-rajcice-phytophtora-infestans/

Evo kako ćete sigurno znati razlikovati plamenjaču od ostalih gljivičnih oboljenja rajčice.

Na fotografiji ispod na listu lijevo je plamenjača, a karakteristična je po sivkasto-bijeloj prevlaci  na poleđini lista. Desno je pjegavost – jasno se vidi žutilo lista, smeđa mrlja, ali nema nikakve prevlake na poleđini lista.  Plamenjača na rajčici i ostalim pomoćnicama se dakle raspoznaje na poleđini lista.

 

Plamenjača se često s listova seli i na ostale dijelove biljke – stabljike listova, stabljike rajčice i na same plodove.

Kod identifikacije plamenjače na plodu ipak treba biti oprezan, jer nisu sva crnila i propadanja plodova rajčice uzrokovana plamenjačom. Plamenjača se doduše često širi na plodove, ali možete biti sigurni da se radi o toj bolesti ako su zaraženi i listovi i stabljike. I crna ili koncentrična pjegavost (Alternaria solani) može uzrokovati propadanje plodova.
Osim gljivičnih bolesti, promjene na plodovima rajčica također mogu nastati i radi fizioloških razloga. Najčešće propadanje plodova uzrokuje vršna trulež plodova,  a to je fiziološki poremećaj uzrokovan pomanjkanjem kalcija. Najčešće se javlja za vrijeme sušnijih razdoblja, kada radi nedovoljno vlage u tlu biljka ne može asorbirati sve potrebne minerale.
Vršnu trulež lako ćete razlikovati na plodu od napada gljivičnih bolesti – vršna trulež pojavljuje se na vrhovima plodova, dok se gljivične bolesti mogu pojaviti na bilo kojem mjestu na plodu.
Slike: Lijevo : vršna trulež plodova, desno: plamenjača na plodu rajčice
    
  

O autorici